Nieuw ontslagsysteem in 2016

Op 11 april 2013 hebben de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord bereikt onder andere over het ontslagrecht. Zij hebben het volgende besloten:

 

De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd!

 

De zogenaamde preventieve ontslagtoets dient werknemers tot zekere hoogte te beschermen tegen eenzijdige beëindigingen van arbeidsovereenkomsten door werkgevers. Deze toets wordt ofwel uitgevoerd door UWV WERKbedrijf ofwel door de kantonrechter. De bedoeling is om onredelijke beëindigingen zoveel mogelijk te vermijden en redelijke belangen van werknemersbescherming te waarborgen. In het Regeerakkoord was nog afgesproken dat de preventieve ontslagtoets via de kantonrechter zou worden afgeschaft. Hier is het kabinet op teruggekomen. De preventieve ontslagtoets blijft dus gehandhaafd.  

 Aanleiding voor ontslag beslissend!

 Nu kunt u als werkgever bij ontslag zelf kiezen van welke ontslagroute u gebruik maakt. Per 1 januari 2016 bepaalt de aanleiding van het ontslag welke instantie bevoegd is. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV bevoegd. Voor andere redenen, zoals disfunctioneren, wangedrag en bij een verstoorde arbeidsrelatie dient u zich te wenden tot de kantonrechter. De Kantonrechter en UWV krijgen ieder een eigen rol, waardoor de huidige keuzevrijheid komt te vervallen. Tegen een afwijzing van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen van het UWV kunt u in beroep bij de kantonrechter. Hoger beroep na een ontbindingszaak bij de kantonrechter wordt ook mogelijk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.