Het Kerstpakket

Elk jaar kunt u als werkgever uw werknemers blij maken met een kerstpakket. Dat kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de fiscale spelregels waardoor u toch iets meer kwijt bent dan alleen de prijs van het pakket.

Belasting over het kerstpakket
Sommige geschenken aan uw personeel zijn onbelast. Zo kunt u gewoon een chocoladeletter met Sinterklaas of een banketstaaf met Kerst onbelast verstrekken. Een kerstpakket aan het personeel daarentegen wordt gezien als een geschenk in natura en dat is loon voor uw werknemer, waarover belasting moet worden betaald.

Nu hoeft uw werknemer die belasting niet zelf te betalen, want u mag als werkgever hierover 20% eindheffing afdragen, voor zover het kerstpakket niet meer bedraagt dan € 70. Heeft u door het jaar heen meerdere geschenken aan uw werknemer gegeven, dan kunt u nog steeds volstaan met 20% eindheffing, mits het totaal per kalenderjaar per werknemer maar onder het bedrag van € 70 blijft.

Is de waarde meer dan € 70 dan moet u voor het meerdere eindheffing toepassen tegen het tabeltarief. De waarde in het economisch verkeer mag in dat geval niet meer zijn dan € 136 per verstrekking en in totaal maximaal € 272 per jaar.

Het kerstpakket in de werkkostenregeling
Maakt u gebruik van de werkkostenregeling dan worden de meeste vergoedingen en verstrekkingen, dus ook het kerstpakket, gezien als loon. U mag tot maximaal 1,5% van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Over het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Let op!
Houd bij het geven van een kerstpakket ook rekening met de omzetbelasting. De btw die u betaalt over uw uitgaven voor relatiegeschenken, giften of personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar. Verricht u belaste prestaties dan is de btw aftrekbaar als de uitgaven in een boekjaar onder een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie blijven.

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.