Het getal van de week is “4”

Streep door aantal kindregelingen in 2015

Het kabinet gaat snoeien in het huidige aantal kindregelingen. Op dit moment bestaan er elf regelingen. Uit het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het er uiteindelijk vier gaan worden. Als de plannen doorgaan blijven alleen de kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en combinatiekorting in stand. Deze bezuiniging moet € 800 miljoen gaan opleveren.

Heeft u kinderen, dan kunt u nu te maken krijgen met elf verschillende financiële regelingen. In 2015 wil  het kabinet de volgende regelingen volledig afschaffen: gratis schoolboeken, aftrek levensonderhoud kinderen en de ouderschapsverlofkorting. Daarnaast gaan er bepaalde regelingen verdwijnen die het kabinet op een andere plek gaat compenseren of samenvoegen. Dat geldt voor de aanvulling op de minimumuitkering van alleenstaande, tegemoetkoming schoolkosten, tegemoetkoming ouders met gehandicapte kinderen en de alleenstaande ouderkorting.

Nog vier kindregelingen

In 2015 moeten er nog vier regelingen overblijven. De kinderbijslag en het kindgebonden budget dienen dan als inkomensondersteuning. Daarnaast wil het kabinet met de combinatiekorting (belastingkorting voor ouders die werken en kinderen hebben) en de kinderopvangtoeslag stimuleren dat ouders gaan werken. In tegenstelling tot eerdere berichten heeft minister Asscher aangegeven dat de kinderbijslag hierbij niet inkomensafhankelijk zal worden. Het kabinet zal de kinderbijslag wel gaan verlagen.

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.