Betalingstermijn MKB verlagen naar 30 dagen

“Betalingstermijn MKB verlagen naar 30 dagen”

Zeker voor het MKB is het op tijd betaald krijgen van debiteuren van belang. Je administratie loopt dat goed bij en je kan vertrouwen op bepaalde kasstromen. Betalingstermijnen zijn er voor bedoeld dit gestroomlijnd te laten verlopen. Vanuit de overheid zijn er wel problemen geconstateerd met deze betalingen. Er kwam dan ook recentelijk het volgende bericht naar buiten:

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil de wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, verlagen naar dertig dagen. Grote bedrijven kunnen, als gevolg van een initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer, sinds 2017 een maximale termijn van zestig dagen hanteren voor hun mkb-leveranciers. De overheid zelf moet al wel binnen dertig dagen betalen.

Volgens cijfers van financieel dienstverlener Graydon zijn de betalingstermijnen van grote naar kleine bedrijven in 2018 opgelopen tot een gemiddelde van 41,5 dagen. In de tien jaar ervoor was de termijn juist aan het dalen naar 36,5 dagen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) maakte haar voornemen kenbaar in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Ondernemen & Bedrijfsfinanciering: “Ik ben het met MKB-ondernemers eens als ze vinden dat ze sneller hun geld moeten krijgen voor geleverde producten en diensten. Als blijkt dat grote bedrijven de huidige maximale termijn van zestig dagen in toenemende mate als norm hanteren, pas ik de wettelijke betalingstermijn aan naar dertig dagen.”

Huidige betalingstermijn uitvloeisel aangenomen initiatiefwet Tweede Kamer

Grote bedrijven kunnen, als gevolg van een initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer, sinds 2017 geen betaaltermijnen langer dan 60 dagen, zoals 90 en 120 dagen, meer hanteren met hun mkb-leveranciers. Wel bleef het mogelijk betaaltermijnen tot uiterlijk 60 dagen af te spreken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was destijds geen voorstander van de wet en waarschuwde dat een zestig-dagennorm ertoe zou leiden dat bedrijven naar die termijn toe zouden gaan kruipen om later te kunnen betalen.

Een evaluatie van de uitvoering van de Wet betalingstermijnen grote bedrijven stond al gepland voor komende zomer. Als ook daaruit blijkt dat grote bedrijven de maximale termijn van zestig dagen als norm hanteren, past de staatssecretaris de betalingstermijn door een wetswijziging aan naar dertig dagen. 

Bron: Rijksoverheid

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.