prinsjesdag 2019

Prinsjesdag 2019: wat verandert er voor jou als ondernemer?

Elk jaar is het de derde dinsdag in september traditioneel weer Prinsjesdag. Naast de bekende hoedjes en de troonrede is het ook de dag dat het kabinet haar plannen presenteert voor het komende jaar. De maatregelen die worden voorgesteld zijn ook van invloed op de ondernemers. We zetten in het kort op een rij wat de belangrijkste veranderingen worden in 2020.

Ondernemen

Het kabinet wil dat beginnende, vernieuwende bedrijven (start-ups) in Nederland zich goed kunnen ontwikkelen. En dat ze toegang hebben tot investeringen, geschikt personeel, kennis over onderzoeken, internationale markten en klanten. Daarom is er tussen 2019 en 2023 € 65 miljoen beschikbaar. In 2020 heeft het kabinet € 14 miljoen gereserveerd. Een groot deel van dit geld komt via het programma TechLeap.NL bij de start-ups en scale-ups terecht.

Ook wil het kabinet dat bedrijven durven investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken. Bijvoorbeeld voor grote vragen voor Nederland zoals de overstap op duurzame energie. Daarvoor heeft het Rijk Invest-NL opgericht. Deze investeerinstelling steunt bedrijven die internationaal willen ondernemen en krijgt daarvoor € 1,7 miljard investeringskapitaal. Invest-NL krijgt een aparte afdeling voor projectontwikkeling. Die krijgt ieder jaar € 10 miljoen van de staat, maar mag ook het kapitaal van Invest-NL gebruiken.

Werk en inkomen

Werkgevers betalen in 2020 minder ww-premie voor mensen in vaste dienst en meer voor flexwerkers. De premie voor werknemers in vaste dienst bedraagt naar verwachting 2,94% en voor flexwerkers is dat 7,94%.

De werkgevers betalen een gemiddelde ww-premie over het aantal werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Hebben ze veel mensen in vaste dienst, dan ligt de gemiddelde premie die ze betalen dichter bij de lage premie. Hebben ze veel flexwerkers, dan betalen ze een gemiddeld hogere premie. Voor alle werkgevers samen komt de gemiddeld betaalde premie op 4,16% uit. Dit is 1 van de maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om mensen in vaste dienst te nemen.

Belasting

In 2020 wordt er versneld over gegaan naar het tweeschijvenstelsel. Dit stond eerder pas voor 2021 op de planning. Ook dalen de tarieven volgend jaar weer. Daarnaast gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog.

Om de lasten van burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Het tarief blijft daarmee 25%. Ook daalt het tarief vanaf 2021 minder snel: naar 21,7 % in plaats van 20,7%.

Het kabinet is van plan om vanaf 2021 nog drie maatregelen te nemen in de vennootschapsbelasting en neemt opnieuw maatregelen tegen belastingontwijking.

  • Bedrijven kunnen nu nog onbeperkt verliezen die het gevolg zijn van de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt zo aangepast dat bedrijven minder vaak zo’n verlies kunnen aftrekken en dus meer belasting gaan betalen. Dit naar idee van de initiatiefwet van Bart Snels c.s. (GroenLinks). De maatregel levert structureel € 265 miljoen op.
  • Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%. Dit levert € 140 miljoen structureel op.
  • In bepaalde gevallen kunnen ondernemers nu korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Deze betalingskorting wordt per 1 januari 2021 afgeschaft. Dit levert € 160 miljoen structureel op.

Naast deze aanpassingen binnen de vennootschapsbelasting, zijn er nog enkele andere bepalingen die van toepassing zijn op de ondernemer.

  • Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen;
  • De maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding stijgt vanaf volgend jaar mee met de inflatie;
  • De zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers gaat stapsgewijs omlaag, waarmee de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden;

Al met al zijn er weer veel verschillende veranderingen voor elk type ondernemer. Het is zaak om altijd op de hoogte te zijn om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de onderdelen die op jou van toepassing zijn.

Innovatie en ondernemen

Het kabinet stelt vanaf 2020 structureel € 400 miljoen beschikbaar voor onderzoek. Bedrijven kunnen door dat geld vaker en sneller gebruikmaken van de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Deze investering in fundamenteel en toegepast onderzoek kan bedrijven helpen om innovatieve producten te ontwikkelen. En de sterke economische positie van Nederlandse bedrijven vast te houden.

Tevens wordt er in 2020 € 1,3 miljoen beschikbaar voor het Digital Trust Center. Via dat centrum wil de Rijksoverheid het MKB helpen om veilig digitaal te ondernemen. En om weerbaar te zijn tegen hackers, datalekken of online oplichters.

Voor een overzicht van alle nieuwe veranderingen, zowel zakelijk, als privé, kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Heb je behoefte aan advies of aan meer informatie wat deze veranderingen betekenen voor jou als ondernemer? Neem dan gerust contact met ons op.

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.