Werkgever pas op met verwerken medische gegevens werknemer

Naar aanleiding van onderzoek door het College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) bij een verzuimbedrijf en een arbodienst is weer eens gebleken dat nog vaak in strijd met de wet medische gegevens worden verwerkt door en gecommuniceerd naar werkgevers.

Wat is toegestaan?
De werkgever mag slechts van de medische gegevens op de hoogte zijn en deze verwerken die noodzakelijk zijn voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemers. Voorbeelden daarvan zijn: functionele beperkingen, restmogelijkheden, verwachte duur van het verzuim en mate van arbeidsongeschiktheid.

Wat mag dus niet!
Alle mogelijke overige (sociaal) medische gegevens vallen onder het medische beroepsgeheim, van onder andere de arbo arts, en mogen dus niet bekend zijn bij en/of verwerkt zijn door de werkgever. Voorbeelden daarvan zijn: diagnose, naam ziekte, eigen subjectieve waarnemingen, gegevens over therapieën, afspraken met artsen en overige situationele problemen( thuis, in een relatie).

Let op!
Het verbod is ook van toepassing op correspondentie zoals e-mailverkeer.

Toestemming werknemer?
Van toestemming door een werknemer is alleen dan sprake als deze in volledige vrijheid, met betrekking tot specifiek bepaalde gegevensverwerking en door een goed geïnformeerde werknemer is gegeven. Een algemene bepaling in de arbeidsovereenkomst is daartoe niet voldoende!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.