Kindregelingen 2015

Versoberen en stroomlijnen kindregelingen

Vanaf 1 januari 2015 zijn er nog vier regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dat zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige zeven regelingen verdwijnen, of gaan op in andere regelingen.

De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting worden per 1 januari 2015 afgeschaft. Dat geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen.
Deze maatregelen treffen met name gescheiden ouders.
De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen (TOG) vervalt per 1 januari 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag: ouders met thuiswonende gehandicapte
kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

De kinderbijslag wordt in 2015 – net als in 2014 – niet aangepast aan de prijsindex. De eerste
aanpassing zal per 2016 plaatsvinden.

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget wordt op een aantal onderdelen aangepast.
Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. Daar staat tegenover dat de aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner) komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.

Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar gaat per 1 augustus 2015 op in het kindgebonden budget.
Het bedrag voor kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog. De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Daardoor krijgen mensen met
een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming. De bedragen voor het eerste en tweede kind gaan per 1 januari 2015 omhoog. Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt
de toets op hun inkomen.

Kinderopvangtoeslag bij werkloosheid verlengd
Het recht op kinderopvangtoeslag tijdens werkloosheid wordt in 2015 en 2016 verlengd van drie naar zes maanden. Ouders die werkloos zijn kunnen zo langer gebruik maken van gesubsidieerde kinderopvang bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.