Inhouden onder minimumloon

Wanneer mag u wel inhouden onder minimumloon?

Vanaf 1 januari 2017 mag u geen bedragen inhouden of verrekenen met het loon van u werknemers. Zeker als u hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt. Dit verbod geldt niet voor wettelijk verplichte inhoudingen en voorschotten op het loon. Deze mag u nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

Wettelijk verplichte inhoudingen

Wettelijk verplichte inhoudingen zijn bijvoorbeeld de loonheffingen, de werknemersbijdrage ZVW, het werknemersdeel van de pensioenpremie en maximaal 50% van de premies WHK of WGA. Deze mag u dus nog steeds inhouden. Ook als u daardoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt.

Let op!

Bent u op grond van een cao verplicht iets in te houden, dan moet u wel rekening houden met het verbod. U mag niet inhouden voor zover u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor inhoudingen ingevolge een ANW-gat of WIA-hiaatverzekering, inhoudingen voor een personeelsvereniging en inhoudingen van de premie aanvullende zorgverzekering.

Voorschotten

Ook een voorschot op het loon, mag u nog steeds verrekenen, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon. Voorwaarde is dat u de verrekening vooraf schriftelijk met uw werknemer overeen gekomen bent. Tevens dat het saldo van het voorschot en de betaling waarop dit voorschot verrekend is minimaal gelijk is aan het netto wettelijk minimumloon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.