Flexwerker krijgt voortaan sneller vast contract

Met ingang van 1 juli 2015 geldt een nieuwe ketenbepaling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomsten gaan twee jaar na het ingaan van het eerste contract over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In deze periode van twee jaar kunt u een werknemer maximaal twee keer een nieuw, opvolgend tijdelijk contract aanbieden. Tijdelijke arbeidscontracten worden als ‘opeenvolgend’ aangemerkt als er een tijd van zes maanden of minder tussen zit. De cao mag niet hiervan afwijken.

Voor de nieuwe ketenbepaling geldt een overgangsrecht:
1. De oude ketenbepaling – met drie contracten in een periode van drie jaar – blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015.
2. Op arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015 is de nieuwe ketenbepaling drie contracten in een periode van twee jaar van toepassing.
3. Is in de cao een ruimere ketenregeling opgenomen, dan blijven deze afwijkende afspraken gelden tot de expiratiedatum van deze cao, maar maximaal tot één jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Wet werk en zekerheid (dus tot maximaal 1 juli 2016)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.