Heeft u sterk wisselend inkomen?

Heeft u sterk wisselend inkomen? 

Als u een sterk wisselend inkomen hebt gehad de laatste jaren, kan het interessant zijn om
een middeling aan te vragen. Over uw inkomen uit werk en woning (box 1) wordt een
progressief belastingtarief geheven dat kan oplopen tot 52%. Hierdoor kan het zijn dat u
meer belasting moet betalen bij sterk wisselende inkomens.

Door middeling kunt u dit nadeel (deels) ongedaan maken. Bij middeling wordt namelijk
het inkomen in box 1 over drie jaar genomen en vervolgens gelijkmatig over deze drie jaar
verdeeld. Vervolgens wordt gekeken wat u dan over deze drie jaar aan belasting verschuldigd
zou zijn geweest. Vaak is dat minder, omdat er dan minder van uw totale inkomen in de
hoogste belastingschijven valt. Dit verschil kunt u vervolgens terugkrijgen met een
middelingsverzoek.

Voorwaarden middeling 

Wel geldt er bij middeling een drempel van € 545. Dit drempelbedrag krijgt u niet terug;
alleen het meerdere boven dit bedrag komt voor middeling in aanmerking. Voor middeling
is verder van belang dat u moet wachten totdat alle belastingaanslagen over de drie jaar
waarvoor u middeling aanvraagt, definitief vaststaan. Het verzoek moet u dan doen binnen
36 maanden nadat de laatste aanslag definitief is geworden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.